Kredyty hipoteczne - Profit Doradcy Kredytowi

Idź do spisu treści

Menu główne

Kredyty hipoteczne

KredytyKredyt na zakup mieszkania lub domu


Ten rodzaj kredytu to obecnie najchętniej wybierana przez Klientów banków forma kredytu zabezpieczonego hipoteką. Można nim sfinansować zakup nowego mieszkania lub domu - na rynku pierwotnym (od dewelopera lub spółdzielni) lub na rynku wtórnym, czyli od osoby fizycznej (mieszkanie używane).

Kredytem może zostać sfinansowany nie tylko zakup, ale również rozbudowa mieszkania lub domu, np. budowa garażu.

Zabezpieczeniem kredytu jest kredytowany przedmiot, czyli w tym przypadku mieszkanie lub dom (hipoteka). Może też nim być inna nieruchomość należąca do kredytobiorcy
lub nawet osoby trzeciej.

Kwota kredytu mieszkaniowego uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Od miesięcznych dochodów netto bank odejmie stałe koszty ponoszone przez kredytobiorcę, na przykład opłaty za media czy inne zobowiązania finansowe, a także opłaty niezbędne na zaspokajanie bieżących potrzeb. Pozostałe środki przeznaczone będą na spłatę raty kredytowej. Maksymalna kwota kredytu zależeć więc będzie również od okresu kredytowania - im dłuży okres spłaty, tym niższa miesięczna rata, a więc możliwość uzyskania kredytu o większej wartości.

Banki nie ograniczają maksymalnej kwoty kredytu pod warunkiem jednak, że ma ona pokrycie w wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.


Banki z reguły wymagają posiadania, najczęściej 20-procentowego, wkładu własnego, czyli standardowo gotowe są udzielić kredytu na 80 proc. LTV (ang. loan to value - stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia). Jeżeli jest inaczej, kredytobiorca zmuszony jest wykupić ubezpieczenie tzw. niskiego lub brakującego wkładu własnego
- stawka jest płacona do momentu, kiedy kwota kredytu pozostała do spłaty w stosunku do wartości zabezpieczenia osiągnie wymagany przez bank poziom.

Kredyty mieszkaniowe są kredytami długoterminowymi. Standardem są kredyty
nawet do 35 lat.

Kredyty hipoteczne można zaciągać w walucie polskiej,
istnieje jednak możliwość zaciągnięcia kredytu w walucie obcej (ten wariant kredytu jest dostępny w niewielu bankach i wymaga spełnienia dodatkowych warunków).

Pamiętać trzeba, że zaciągając kredyt w walucie trzeba liczyć się z dwoma rodzajami ryzyka: stopy procentowej (na to ryzyko narażone są również kredyty złotowe) i kursowe.

Zaciągając kredyt hipoteczny trzeba pamiętać o kosztach, na który składa się kilka opłat: prowizja banku za udzielenie kredytu, ubezpieczenie do czasu wpisu do hipoteki, ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. W największym stopniu na koszt kredytu wpływa wysokość oprocentowania i tzw. spread w przypadku kredytów walutowych (spread to różnica między kursem waluty po którym bank wypłaca kredyt a kursem jego spłaty). Od 1 lipca 2009 roku klienci mogą spłacać kredyty walutowe bezpośrednio w walucie obcej, kupując na przykład gotówkę w kantorze, omijając niekorzystne bankowe przeliczniki.

Należy też pamiętać też o opłatach sądowych i notarialnych, które poniesiemy jeszcze w trakcie uruchamiania kredytu.8-12
12-16
16-20

91 820 18 18

Profit Doradcy KredytowiLicznik wizyt na stronę
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego